Växter för jord med lågt pH-värde

Fråga: Kan jag få info om litteratur om växter som trivs i sur jord. Vi har
tallar på gården.

Svar: Tyvärr finns det inte något samlat skrivet om surjordsväxter utan man får ta lite från olika håll:

Vår vintergröna trädgård av Brita Johansson, ICA bokförlag tar upp barrväxter, ljung och andra vintergröna växter.

Trädgårdslunden av Beth Chatto, Valentin förlag handlar om mer skuggälskande växter varav en hel del är surjordsväxter.

I Perennboken, Natur & Kultur finns ett avsnitt om torvpartiet.

Välja växter av Gustav Alm, Natur & Kultur är en praktisk liten handbok med växtförteckningar för olika lägen, jordar mm. Där finns även ett avsnitt om surjordsväxter. Det är bara växtlistor och inga odlingsanvisningar eller bilder.

Både Perennboken och Välja växter har några år på nacken och kan vara svåra att få tag på.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar