Hjälp med ympning

Fråga: Jag är med i Minnebergsskogens Trädgårdsförening. Jag har också en sommarstuga i Grödinge. På tomten finns bl.a. ett vildapelträd. Jag har tänkt att om det är möjligt låta ympa in litet äppelgrenar på det. Jag vet att det är rätt knepigt så jag vill i första hand försöka få tag på något proffs som kan hjälpa till med ympningen.

Svar: Vänd dig till Pomologiska sällskapet, www.svepom.com. Där finns det många duktiga ympare.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar