Biobactprodukter

Fråga: Jag har en gammal dunk nästan full med Biobact Kompost. Eftersom jag sedan fem år inte har någon kompost och dunken har fått stå oanvänd på en hylla i förrådet undrar jag om man kan använda det här komposteringsmedlet på samma sätt som Biobact flytande gödsel eller om växterna kan skadas av detta.
(Anledningen till att jag frågar är att jag tycker att de här två Biobactprodukterna både ser ut och luktar ungefär likadant.)

Svar: Enligt Biobacts hemsida så har deras kompostmedel exakt samma sammansättning som gödselmedlet. Så det borde gå alldeles utmärkt att gödsla med. Det är väl bara ett marknadsföringsknep antar jag.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2009

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar