Varför torkar de stora tallarna?

Fråga: I vårt villaområde är det något fel på många av de gamla tallarna. De torkar i toppen och det verkar vara något som sprider sig så sakteliga runt i tallbeståndet på våra tomter. Vi bor nära en mer omfattande skog och de sjuka tallarna är mer fristående på våra tomter – kan det ha med det att göra?

Svar: Jag tror att ni i området har törskaterost, en svampsjukdom som sprider sig från tall till tall. I västra och norra Sverige är det svampen Endocronartium pini som är orsaken, i södra och östra Sverige kan det vara svampen Cronartium flaccidum, som värdväxlar mellan tall och pion (och tulkört, en vild växt). Det är alltså två olika arter av svamp inblandade som ger samma symptom: en torr topp. Törskate eller törskaterost är allmän i hela landet. I ett villaområde kan man absolut misstänka att trädgårdarnas pioner gör att svampen sprids vidare. Tyvärr finns inget att göra och från den skogliga delen vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, säger man följande: – Ofta angrips tallar här och där i ett bestånd, men mycket höga angreppsfrekvenser, 50 procent eller mer, kan förekomma i norra Sverige. Träden kan överleva sjukdomen länge, men särskilt i täta bestånd leder törskaterost ofta till att de dör.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar