Vattna med poolvatten

Fråga: Kan man vattna växterna med vatten från poolen?

 

Svar: Har vattnet i poolen behandlats på rätt sätt innehåller det väldigt lite kemiska medel. Många gånger innehåller poolvattnet inte mer kemiska medel än vårt vanliga kommunala dricksvatten. Och de flesta av oss använder dricksvatten som bevattningsvatten i trädgården. Det man ska tänka på om vattnet i poolen behöver bytas ut och man tänker vattna med det. Är att inte tillsätta några kemiska medel precis innan. Det bör gå en vecka eller två. Då har det mesta av kloret förbrukats. Rekommendationen från de flesta kommunerna i Sverige är att vatten från pool och spaanläggningar ska tömmas ut över bevuxen yta. Vanligtvis gräsmatta. Tänk bara på att släppa ut vattnet sakta så det hinner sjuka ner i marken utan att skapa fuktproblem i omkringliggande hus.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar