Var hittas fruktträdsbeskärare?

FRÅGA: På vårt torpställe växer vackra gamla fruktträd, som är i stort behov av omvårdnad. Vi behöver hitta proffs som kan hjälpa oss med beskärning samt föryngra befintliga träd genom förökning och samtidigt vara en pedagog och lära oss hur vi ska sköta träden med beskärning och skötsel de närmsta decennierna! Vi befinner oss i närheten av Katrineholm – har ni tips på någon sådan fruktträds
kunnig trädgårdsmästare?

SVAR: Vi på Riksförbundet Svensk Trädgård utbildar fruktträdsskötare med Grönt Kort i fruktträdsbeskärning. De kan säkert hjälpa dig både med praktisk beskärning, ympning och att undervisa er så att ni i framtiden kan sköta era egna träd. Ni hittar era närmaste certifierade fruktträdsskötare på http://tradgardskartan.se. Läs även mer om utbildningen på vår hemsida: http://www.tradgard.org/kunskap/kurser.html

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar