Självsått plommonträd

Fråga: Jag har fått ett självsått träd som ger ett plommonliknade runt bär. Bäret är gult. På stammen finns taggar, smala långa. Det är först i år jag lyckats få några. Tidigare år har fåglarna tagit frukterna.

Svar: Det är troligen en typ av krikon som kallas för mirabeller som du har. Det är alltså gula krikon. Krikon, Prunus institia är en av de ursprungsarter till plommon som ibland används som grundstam och som lätt skjuter rotskott. Men helt säker är jag inte för det finns också en annan art som är vanligare som grundstam, Prunus cerasifera, körsbärsplommon. Den kan också ge gula frukter som rotskott eller fröplanta. Körsbärsplommonen är lösa i köttet och söta men fadda i smaken, mirabellerna är mer fasta och smakrika. Är trädet stort eller litet? Körsbärsplommonträdet är kraftigväxande och blir med tiden ganska högt medan krikonen/mirabellerna är mer svagväxande, nästan mer som en större buske.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar