Pallkragar

Fråga: Hur ska jag behandla mina pallkragar, så de håller så länge som möjligt.

 

Svar: Antar att pallkragarna består av obehandlat virke. Skulle pallkragarna bestå av impregnerat virke behöver de inte behandlas mer innan man börjar använda dem. Köper man färdig impregnerat virke så är det behandlat med kopparsalter numera. Inte arsenik och andra direkt gifta ämnen som användes förr. https://www.radron.se/artiklar/virke-med-daligt-rykte/ Så dagens impregnerade virke är inte lika skadligt för miljön som det en gång har varit.

Trots det avråder vi från att använda impregnerat virke till odlingslådor. För en viss urlakning kommer det alltid att ske. Att måla obehandlat virke med träskyddsmedel och sedan använda virket till odlingslådor är ett lika dåligt alternativ som impregnerat virke. För även de medel som du målar på kommer lakas ut i jorden. Vill man behandla virket med något ska man använda naturliga produkter som linolja.

Det mest miljövänliga alternativet är att bränna insidan, den del som kommer ha jordkontakt. Då tar det längre tid för rötsvamparna att angripa pallkragarna. Sedan ska pallkragarna lyftas upp varje höst och förvaras på torr plats under vintern. Ett annat alternativ är att bygga egna odlingslådor av lite tjockare dimensioner. Helst av ek eller tätvuxen lärk eller tall. De kommer hålla många år även som obehandlade speciellt om jorden tas bort från virket varje höst.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar