Varför ser vindruvorna ut så här?

FRÅGA: Nu är det tredje året som vindruvorna ser ut så här. Vad kan det vara? Och vad kan vi göra åt det?

SVAR: Det ser ut som vinmjöldagg, d v s en svampsjukdom som fått fäste i vinrankan. Dock ser bladen förhållandevis friska ut, ofta brukar även de få en mjölaktig beläggning. Du skriver inte vilken druva du har, men de ur Vitis Labrusca-Gruppen brukar ha bättre motståndskraft. Vinmjöldagg övervintar som mycel på rankorna, gamla blad m m. Det gäller därför att ta bort och göra så rent som möjligt vid vinrankan på hösten för att minska smittan till nästa år. Samla in alla gamla blad. Även en hård vinterbeskärning rekommenderas och om möjligt borstas lösa barkflagor bort. Behandla den kala rankan med svavel (preparat Kumulus DF) medan det ännu är plusgrader. Upprepa svavelbehandlingen på våren före och efter blomning. Även upprepade behandlingar med bikarbonat har effekt på mjöldagg, men det gäller att börja så snart man upptäcker symptomen. Varmt och torrt väder eller läge gynnar mjöldaggens framfart.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2019

Foto: Ingrid Hillborg

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar