Beskära barrväxter

FRÅGOR: Min tuja är för hög, kan jag kapa den? Hur beskär jag för stora, risiga barrväxter bäst? Går det att beskära rododendron?”

SVAR: Frågor som dessa får vi rådgivare ofta. Förvuxna barrväxter – många planterade på 60-talet – kan ofta vara en tillgång i trädgården. På vintern är prydnadsvärdet stort för denna grupp av växter. Sockertoppsgranar blir jätteläckra om man stammar upp dem och planterar frodiga perenner under. Plantera klätter- och klängväxter som får använda barrväxterna som spaljé och piffar upp dem sommartid. För friväxande barrväxter är oftast inte höjden något problem, i alla fall inte för växten. Har den en genomgående stam, som tuja och cypress, är det allra bäst att ha en orörd huvudstam utan stympande, höjdreducerande snitt mitt på stammen. Överväg om ni inte kan spara tujan som den är, annars ta bort den. Givetvis dör inte tujan direkt om den kapas rätt av,
men dess livslängd förkortas och den får röta i snittytan som går ner i veden och minskar hållfastheten i framtiden. Friväxande idegran och rododendron som blivit för vid tål beskärning bra och kan skjuta rikligt med nya skott från gammal ved. Undvik även här att tillfoga för stora snittytor. Lämplig beskärningstidpunkt är på våren precis när tjälen gått ur marken, eller direkt efter att rododendronen har blommat färdigt. Uppskatta era gamla barrväxter, stympa inte pelartujorna.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar