Kan man bekämpa rotlevande bladlöss?

FRÅGA: Vad kryper i mitt trädgårdsland, en bit ner i jorden där jag har jordärtskockor. Har aldrig tidigare haft något liknande. Det verkar inte som de gnager på knölarna. Vad kan jag göra?

SVAR: Jordärtskockorna är angripna av bladlöss. Det finns rotlevande sådana. Detta är förmodligen arten Protrama radicis. Den är ca 3 mm lång och vitaktig i färgen och kan även angripa tistlar och cikoria. Kraftiga angrepp kan minska plantans tillväxt och produktion av knölar. Dessa bladlöss skyddas av jordmyror av släktet Lasius, vilket gör att naturliga fiender kan ha svårt att minska deras antal, enligt uppgift från Sveriges lantbruksuniversitet. Om angreppet blir mer omfattande och du märker att produktionen blir sämre så är det bästa alternativet att flytta odlingen av jordärtskocka till en ny plats och starta om med friskt växtmaterial.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2015

Foto: Britt Fransson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar