Slippa myror under plattor

Fråga: Hur får jag bort myrorna under gångplattorna?

Svar: Myror som bygger bo i marken trivs där det är ett torrt och poröst material. Vilket det ska vara under marksten och plattor. Man ska inte glömma att myror gör mycket nytta i trädgården genom att fånga och äta upp många skadliga insekter. Men i vissa lägen kan det vara befogat att få myrorna att flytta på sig. Ett sådant är när de bygger under gångplattor.

Det första rådet blir att försöka få myrorna att flytta boet genom att flera gånger dagligen vattna platsen där myrboet finns. Blir det för blött väljer de att flytta. Skulle inte det hjälpa kan man prova diverse husmorsknep som att strö ut kanel kring boet, lägga ut renfana vid boet, hälla ut såpa över boet eller hälla kokande vatten över boet. Finns många fler tips om man söker på internet. Skulle inte något av dessa tips fungera är Myrnix det bästa alternativet ur miljösynpunkt när man ser till godkända bekämpningsmedel för att få bort myrorna.

FOR-rådgivare 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar