Använda trätjära

Fråga: Har fått en förfrågan från medlem i koloniförening om användande av tjära. Han ska stryka det på pallkragar och odlingsramar. Är det verkligen miljövänligt? Bättre förslag?

Svar: Nej, tjära är inte att rekommendera till virke där man ska odla ätbart. Tjära är inte så miljövänligt som det ibland framstår. För även om den framställs på naturlig väg så finns det giftiga ämnen i tjäran som är besläktade med kreosot. Istället skulle jag rekommendera att olja in pallkragarna med linolja eller annan miljövänlig träolja. De håller förvånansvärt länge med detta. Det finns också ett nytt miljövänligt träimpregneringsmedel som heter Sioo och är baserat på kisel.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2013

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar