Varför försvinner vitsipporna?

FRÅGA: I gräsmattan mellan två större björkar brukar vi få vitsippor. Vi väntar tills de i stort har vissnat ned, innan vi resten av sommaren klipper med robotgräsklippare där. Men i år kom inga vitsippor utan i stället en skålformad, brun svamp. Vad kan detta bero på, är svampen farlig för trädgården och bör vi göra något?

SVAR: Svampen som syns på bilden är enligt jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm en sippskål, Sclerotinia tuberosa. Växten lever som parasit på vitsippor och gulsippor. Svampen kan vara en av de bidragande orsakerna till att vitsipporna inte har kommit i år. Däremot är det inte troligt att svampen är enda orsaken till att vitsipporna inte har vuxit upp och blommat. Det går inte att få bort svampen. Svampens mycel finns överallt i marken. Men svampen är inte negativ för övriga växter i trädgården. För att hjälpa vitsipporna att komma tillbaka kan du gödsla området med organiskt gödsel, som t ex kväverik hönsgödsel. Näringen gynnar vitsipporna och sippskålens negativa inverkan minskar.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 3 2019

 

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar