Varför försvinner vitsipporna?

FRÅGA: I gräsmattan mellan två större björkar brukar vi få vitsippor. Vi väntar tills de i stort har vissnat ned, innan vi resten av sommaren klipper med robotgräsklippare där. Men i år kom inga vitsippor utan i stället en skålformad, brun svamp. Vad kan detta bero på, är svampen farlig för trädgården och bör vi göra något?

SVAR: Svampen som syns på bilden är enligt jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm en sippskål, Sclerotinia tuberosa. Växten lever som parasit på vitsippor och gulsippor. Svampen kan vara en av de bidragande orsakerna till att vitsipporna inte har kommit i år. Däremot är det inte troligt att svampen är enda orsaken till att vitsipporna inte har vuxit upp och blommat. Det går inte att få bort svampen. Svampens mycel finns överallt i marken. Men svampen är inte negativ för övriga växter i trädgården. För att hjälpa vitsipporna att komma tillbaka kan du gödsla området med organiskt gödsel, som t ex kväverik hönsgödsel. Näringen gynnar vitsipporna och sippskålens negativa inverkan minskar.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 3 2019

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar