Skinnbaggar/ bärfisar

Fråga: Bärfisarna förstör vår trädgård, just idag ser vi att stockrosen är angripen.

Svar: Problemet med skinnbaggar eller bärfisar som de även kallas har förekommit till och från under alla år. Men det känns som problemet har börjat öka. Vad det beror på kan jag inte svara på.

Kännetecknet för skinnbaggar är att de har stickande sugande mundelar och skadorna efter dessa insekter visar sig i deformerade växtdelar. Celler som blir punkterade av bärfisarna kan inte svälla ut som de ska. Många gånger innebär det egentligen att vi stör oss mer på skinnbaggarnas skador än växten själv. Skinnbaggarna är svåra att bekämpa. Det vi kan göra är att leta efter övervintrande vuxna individer tidigt på säsongen. Många gånger gömmer de sig i jordytan. När vi sedan ser många vuxna individer är det att försöka fånga dem med en hov. Nästa steg är att leta på växterna efter äggsamlingar. Nymferna som stadierna mellan ägg och vuxen heter kan eventuellt dödas med såpvatten. De har inte lika bra skydd mot uttorkning som de vuxna individerna har. 

På följande sidor går det att läsa mer om skinnbaggar:

https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/lar-dig-att-kanna-igen-familjer-inom-gruppen-skinnbaggar

https://pub.epsilon.slu.se/18102/1/Nilsson_T_et_al_201105.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar