Hål i bladen

Fråga: Bladen på min änglatrumpet ser ut som om en konduktör gått fram med en biljettång. Det är hål överallt, både mitt på och ute i kanten av bladen. Det mesta på balkongen verkar smaka bra, änglatrumpet alldeles särskilt delikat tydligen. Har inte sett några larver, däremot vita flygare och tvestjärtar. Tror de sistnämnda bär skulden. Vad ska jag göra?

Svar: På änglatrumpet är det inte ovanligt med gnagskador av grönsaksflyet, en grön eller brun, mycket ljusskygg fjärilslarv, så jag tycker det lutar ditåt. Larverna är svåra att upptäcka på dagen. Försök ruska eller slå hårt på plantan, så ramlar de förhoppningsvis ner, samla in och kläm ihjäl. De kan också gömma sig i jorden en bit ner i krukan, krafsa lite och leta. Öronviveln är den verklige konduktören, dess kugghjulsliknande gnag i bladkanterna brukar ofta benämnas just som biljettklipp. Däremot gör den inte hål mitt på bladen. Tvestjärtar kan uppträda som skadegörare på diverse växter, t ex dahlia, klematis. Samtidigt räknas de som nyttodjur eftersom de lever av andra skadedjur. Oftast brukar det vara själva kronbladen som tvestjärten gnager på, ibland knoppar och blad. För att fånga tvestjärtar gör man gömslen dit de lockas, små rullar av wellpapp, stumpar av bambukäppar uppochnervända krukor med lite trassel i. Sedan vittjar man dessa.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar