När ska jag ta fram fikonträdet?

FRÅGA: Jag har ett fikonträd som jag har övervintrat i garaget. När kan jag plocka in det i värmen?

SVAR: Det bästa är om fikonträdet får vakna successivt med stegvis temperaturökning i ljus miljö. Duscha det gärna. Men börja inte väckningen för tidigt. Driver du fram stora blad i mörk inomhusmiljö är risken för bakslag större när det sedan ska ut. Lämpligen kan du påbörja väckningen runt en månad innan du normalt brukar sätta ut fikonträdet, beroende på hur bra dina inomhusförhållanden och din övervintringsplats är. Har fikonträdet börjat utveckla bleka blad i det kanske för varma garaget tar du in det i ljuset tidigare. Utomhus skuggar och skyddar du det i början med fiberduk mot stark sol och temperaturväxlingar. Du kan även låta fikonet vakna naturligt ute. Då har du trädet ute på dagen under fiberduk på ett skyddat ställe, men tar in det nattetid om temperaturen sjunker närmare noll. Placering i uterum och växthus ger möjlighet till tidigare start och längre växtsäsong för fikonet, som trivs i sol och värme, men med god luftväxling i växthusmiljö, och då kan det ha en enorm tillväxt.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar