Kan nävor blommar om?

Fråga: Har nävor (osäker på sort) som jag hoppas ska kunna blomma om. De blommar bara en gång på sommaren. Bör jag bara knipsa av det utblommade eller ska jag beskära ned hela plantan?

Svar: Det finns ett gammalt trädgårdsmästarknep som gör att engångs blommande perenner kan blomma längre eller till och med blomma om. För att lyckas behövs en plantering med ett flertal exemplar av exempelvis trädgårdsnäva som blommar 3 veckor mitt på sommaren. Cirka två veckor innan nävan ska börja blomma klipps hälften av plantorna ner till halva sin storlek. De behöver nu starta om och deras blomning blir förskjuten med några veckor. De kommer alltså att börja blomma lagom till att de oklippta slutar blomma. När de som blommade slutar blomma klipps de ner till halva sin storlek. Förhoppningsvis hinner de då starta om och blomma en gång till innan sommaren är slut.

För att lyckas gäller det att förse plantorna med vatten och näring. Så de växer hela tiden.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2023

Foto: Steve Bidmead från Pixabay

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar