Varför dör thujahäcken?

FRÅGA: Vi har problem med tujahäcken runt vår relativt nyanlagda trädgård. Flera av tujorna har redan dött och flera håller på att gulna medan andra är helt friska. Vi har skött dem efter konstens alla regler med vatten och gödsel. Vad håller på att hända?

SVAR: Det är många som ringer och är bekymrade över tujor som gulnar, blir bruna och torkar in. Orsakerna kan vara många, allt från torka till dålig dränering och vattensjuk mark där rötterna dör av syrebrist, till svampangrepp eller hundar som upprepade gånger kissar mot häcken eller skador efter vintern, så kallad tjältorka. I det här fallet är det förmodligen noggrann skötsel av gräsmattan och gödsling med Stroller Plus T-Kombi (Stroller-Plus Trippel), ett gödselmedel som även innehåller moss- och ogräsbekämpningsmedel, som är orsaken. Efter diskussion med frågeställaren framkom att medlet används regelbundet på gräsmattan. Stroller Plus T-Kombi innehåller ett klass 3-bekämpningsmedel, som bekämpar alla tvåhjärtbladiga växter (som de flesta trädgårdsväxter är) medan enhjärtbladiga växter, som t ex gräs, klarar sig. Oförsiktig användning innebär således risk för växter man vill ha kvar i trädgården. I den här trädgården fanns de värst drabbade tujorna på låglänta delar av trädgården dit bekämpningsmedlet nått med vattenavrinningen. Något som är viktigt att tänka på vid spridning och att hålla säkerhetsavstånd till intilliggande planteringar. Även av andra, ännu tillåtna bekämpningsmedel, kan man få oväntade skador. Man kan misstänka en oförsiktig användning av totalogräsmedel innehållande glyfosat, när växter omotiverat gulnar, förtvinar eller dör i den egna eller i grannens trädgård. För både vind, vatten och den mänskliga oförsiktigheten eller illviljan kan vara inblandad i spridningen. Bäst är att undvika kemiska bekämpningsmedel helt!

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar