“Svedda” blad på päron

Fråga:
Jag har varit i kontakt med Jordbruksverket (Växtregelenheten) gällande ett päronträd som jag befarar har päronpest. De tipsade mig om att kontakta er för att få er bedömning kring om det kan vara päronpest eller om det är någonting annat som vårt träd har fått.

Det huvudsakliga “symptomet” är att flera blad på trädet ser “svedda” ut. Päronträdet är är både köpt och numera planterat i Landskrona i Skåne.

Svar:
Svarta yttre bladkanter på päron kan orsakas av frost men även av andra sjukdomar t ex syrenbakterios, så det är inte troligt att det rör sig om päronpest Päronpest är en sjukdom som gynnas av höga temperaturer i samband med päronens blomning (18-25C) vilket inte varit så vanligt under denna kalla vår. Eller hur har det varit i Skåne?

Har du sett någon av följande andra symptom på ditt träd:

  • Snabb nedvissning av årsskotten som efterhand mörknar och svartnar
  • Skadade blommor (sjukdomen sprids till stor del av pollinerande insekter och brukar tidigt ge skadade blommor som inte utvecklas utan hänger kvar i trädet)
  • Årsskotten böjer sig krokformigt (mycket typiskt för päronpest)
  • I fuktig väderlek kan gulaktiga bakterier tränga fram ur infekterade skott

Ulf Nilsson trädgårdsrådgivare FOR maj 2022

Päron Foto Anna Bern

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar