Lagra äpplen och potatis ihop

FRÅGA: gäller äppellagring i jordkällare tillsammans med potatis. Jag börjar ta in en del äpple i början av oktober för lagring. Vintersorterna brukar klara sig fram till januari. Sorter jag har är ’Wealthy’, ’Antonovka’, ’Åkerö’ och ’Farmors Juläpple’. En del klarar sig längre, som ’Dottevik’ och ibland även ’Antonovka’. Renetten ’Tjernenko’ klarar sig ända till påsk. Jag har inte upplevt någon smakpåverkan från potatisen när jag lagrar den med äpple, men kålrot och äpple går inte ihop! Potatisens lagringsduglighet kanske påverkas av etylen som äpplena avger om man har lite sämre ventilation. De uppgifter jag hittar om samlagring är lite svävande, så jag hoppas på lite klargöranden.

SVAR: Några försök finns inte gjorda rörande vad som tål att lagras tillsammans i t ex en jordkällare, det är bara fritidsodlare som samlagrar, alltså inte av intresse för yrkesodlingen. Inga försök är gjorda i dagsläget om olika påverkan under lagringstid och smakpåverkan. Generellt går det bra att lagra rotfrukter och frukt tillsammans; vilka potatissorter eller äpplesorter som påverkar och påverkas mer eller mindre med avseende på etylen som påskyndar mognaden (eller minskar lagringstiden för t ex potatisen) kan vi tyvärr inte svara på. Påverkar samlagring verkligen smaken? Det är alltid roligt om någon läsare av Hemträdgården har kunskap om detta: hör gärna av er till oss rådgivare!

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar