Varför blommar inte dagliljorna?

Fråga: Varför blir det bara fina blad och inga blommor på mina dagliljor (Hemerocallis)?

Svar: När jag fick denna fråga vid ett besök hos Glanshammars Trädgårdsförening under hösten 2009 tänkte jag: ”Detta känner jag också igen från min trädgård.” Efter att ha kollat runt i litteratur och hos trädgårdsvänner vårdar man sina dagliljor på följande sätt för att få en riklig blomning: Dagliljor (som f ö inte är släkt med liljor Lilium som är hårt ansatta av liljebaggar i Sveriges södra landsändar) vill ha god tillgång på näring för att orka blomma. Flytande växtnäring i mindre doser under maj–augusti gynnar blomningen. Får inte plantorna sol 4–6 timmar/dag avtar blomningen rejält (källa ”The Daylily. A Guide for Gardening” av Peat och Petit, Timber press 2004). De är alltså riktiga solälskare. Utan sol blir det få blommor! De som kommer blir långa och rangliga, samt får en blekare blomfärg. Jordmånen har betydelse på så sätt att de inte gillar kompakta jordar; de vill i stället ha jordar med rejäl syretillgång men som ändå har god förmåga att hålla fukt. Tillför därför kontinuerligt organiskt material till din jord, speciellt om du har en styv lerjord. God vattentillgång gör också att blomningen kommer igång och blir rikare. På vintern får det inte vara för fuktig växtplats, då kan plantorna ruttna.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården
Hem – Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se)

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar