Tulpan kompisar

Fråga: Vad kan jag plantera ihop med tulpaner? Något som blommar samtidigt och gör att de inte ser så stela och ensamma ut.

Svar: Vårblommande perenner kan ge tulpanerna ett lyft: gulltörel, vårkrage, förgätmigej, vinteriberis, trädgårdsnattviol, lungört, vivor, löjtnantshjärta, tusensköna, viol. Det kan även vara fint att låta tulpanerna sticka upp ur en matta eller rugge av vackra blad, t ex murgröna, vintergröna, daglilja, brunnäva, alunrot. Då är man heller inte beroende av perfekt tajmning med blommorna – det blir inte alltid som man tänkt.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar