Planera en skogsträdgård

Fråga: Vad är en skogsträdgård? Hur gör man för att planera en skogsträdgård med ätbara växter?

Svar: En skogsträgård är en trädgård planerad med inspiration från skogen. Här samsas träd, buskar, perenner och ettåriga växter. De växer alla i olika nivåer och utnyttjar platsen på bästa sätt. De högsta växterna placeras mot norr och de kortaste mot söder. Växterna placeras tätare än i vanlig odling. Växternas plats planeras noga utifrån växtens storlek ovan mark och under mark. Man tar även hänsyn till plantornas inverkan på varandra i planeringen, exempelvis en kvävefixerande växt placeras bredvid en växt som behöver mycket kväve. Att skapa en skogsträdgård tar många år. Alla växter i en planerad skogsträdgård är användbara på någotvis. Exempelvis kan man plantera sälg (Salix caprea) för att gynna pollinerande insekter tidigt på våren.

Har man en befintlig skogsdunge som man vill göra om till en skogsträdgård. Då börjar man med att försiktigt byta ut några träd och buskar som är oönskade till mer användbara växter. På det viset håller man på tills skogsträdgården består av mestadels användbara växter.

Har man en öppen yta börjar man med att plantera träd och buskar. Dessa tar längst tid på sig för att utvecklas och ge skörd. Man fortsätter sedan efterhand att plantera in fler användbara växter.

En skogsträdgård behöver inte vara stor. Man kan plantera ett fruktträd och sedan placera ut några bärbuskar kring trädet samt någon klängväxt exempelvis vinranka i trädet. Lite kryddperenner runt omkring. Nu har man skapat en liten skogsträdgård.

Chris Druid, Permakultur Sverige, 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar