Grå väv på häggar

Fråga: Grå spindellik väv täcker fullständigt häggarna runt trädgården. Inuti väven kryllar det av larver som raskt knaprar i sig av bladen. Snart är buskarna helt kala! Vad kan vi göra åt eländet?

Svar: Det är häggspinnmalen, en fjärilslarv, som på detta vis lever i stora kolonier och kan kaläta träden fullständigt under juni månad. Det är inte ovanligt med sådana här angrepp under ett par år i rad, men naturens mekanismer kommer att återställa balansen. Naturliga fiender till spinnmalen är bl a parasitsteklar. I normala fall behöver man inte oroa sig för häggens överlevnad, de skjuter nya blad redan samma säsong och klarar faktiskt upprepad kalätning flera år i rad. Om det är unga eller särskilt värdefulla exemplar försöker man riva ner väven och trampa ihjäl larverna. Larver som hamnar oskyddade på marken blir kanske också fågelmat. Medan larverna ännu är små kan man eventuellt använda biologisk bekämpning med Bacillus thuringiensis ’Turex’. Behandling måste göras så fort djuren börjar uppträda, upprepa efter en vecka. Häggspinnmal angriper främst hägg, men även slån. Virginiahägg Prunus virginiana angrips inte. Tämligen vanlig i trädgårdar är även föränderlig spinnmal, som uppträder på slån, hagtorn, häggmispel m fl.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 4 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar