Hål i äpplena

Fråga: min fråga rör ett Aroma äppelträd. Dom vackra fina äpplena är helt genomborrade av myrhål. Inga angrepp på trädet förrän äpplena började mogna. Hur ska vi gå tillväga för att inte myrorna ska angripa våran frukt?

Svar: Det låter otroligt att det är myrorna som har genomborrat äpplena. Myror gör inte sådana skador. Däremot kan det vara insekter som äppelvecklare och getingar som först gjort skadan så att myrorna känner den söta doften av äppelsaften som de söker sig till. Även fåglar hackar gärna på mogen frukt på hösten vilket också lockar dit myrorna. Myrorna kan man hindra från att ta sig upp i trädet med hjälp av limring på stammen. Det är svårare att gardera sig mot de andra insekternas eller fåglarnas skador. Äppelvecklare kan hindras med hjälp av feromoner, doftämnen som förvirrar äppelvecklaren. Getingar kan fångas i getingfällor med sockerlösning, saft mm. Fåglar kan skrämmas med metallband, cd-skivor mm som hängs i trädet.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar