Varför blir stjärnflockans blad bruna?

FRÅGA: Bladen på min stjärnflocka är delvis bruna, vad kan det bero på?

SVAR: Din stjärnflocka har angripits av minerarflugan Phytomyza astrantiae. Dess larver lever inne i bladen och åstadkommer dessa missprydande bruna fläckar när de äter av bladen. Larverna är skyddade inne i bladen och effektivast är att plocka bort angripna blad så snart man ser angreppet. Tyvärr lägger flugan ägg under hela säsongen så det gäller att vara uppmärksam. Blir stjärnflockan år efter år ful av dessa angrepp kan det vara lika bra att byta ut den mot någon annan växt.

Angreppen har de senaste åren varit så omfattande att många trädgårdsanläggare tvekar att plantera större bestånd av stjärnflocka i offentliga planteringar. Vilket är synd då den är en fantastisk vacker och lättodlad perenn. 

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2014, reviderad 2022

Foto: Kerstin Kredell

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar