Bokbladlus på bokhäck

Fråga:
Vi planterade barrotad bokhäck hösten -20. Nu i september beskärde vi den rejält för första gången på bredden i syfte att få en tät häck. Nu upptäckte vi att några plantor har dessa skadedjur på bladen, vet ej om de var där innan beskärning. Vad är det och hur gör vi för att bli av med det?

Svar;
Ser ut som bokbladslus Phyllaphis fagi. Angripna blad kan bli lätt buckliga, av bladlössens födosug, och kletiga på grund av de sockerhaltiga ämnen som bladlössen släpper ut (sk. honungsdagg). De angriper endast bok. Angreppen anses inte ha någon större negativ långsiktig effekt på plantorna och behöver därför inte åtgärdas. Vilket är tur då de anses de vara mycket svårbekämpade eftersom bladlössen är väl skyddade bakom det vita vaxlagret som de avsöndrar. Möjligen kan man försöka upptäcka tidiga angrepp på våren och spola bort/klämma ihjäl. När väl bladlössen är etablerade brukar det inte vara möjligt att lyckas. Vår bästa hjälp med bekämpningen får vi annars framförallt av olika naturliga fiender som nyckelpigor, tvestjärtar, parasitsteklar, blomflugor med flera som äter upp eller parasiterar lössen. Det är sällan att det blir stora angrepp år efter år.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR september 2022

Bokbladlus Foto Josefin Marklund

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar