Vita insekter i bokhäcken? Bokbladlus

FRÅGA: Jag planterade en rödbokshäck nu i höstas. Upptäckte när jag satte plantorna att det flög upp en massa vita insekter från plantorna när jag tog i dem. Vad är det och är det farligt?

SVAR: Det är bokbladlusen, Phyllaphis fagi, som följt med plantorna hem till dig. Det är en vanlig skadeinsekt på unga bokplantor, speciellt de rödbladiga. Lusen suger ut växtsaft ur bladen, vilket resulterar i att bladen blir ojämna, får torra bladkanter och ofta blir hela växten klistrig av bladlusens exkrementer (honungsdagg). Gör man inget åt skadegöraren blir plantorna försvagade och växer sämre och i värsta fall dör de. De flesta plantskolor sprutar mot insekten. Så jag tycker att du ska kontakta din växtleverantör och fråga om de har behandlat mot insekten. Har de gjort det kommer det troligast inte att bli något problem med insekten i framtiden. Har de inte gjort det, måste du behandla plantorna för att minska antalet insekter som kan övervintra hos dig. Eftersom lusen har ett vaxskikt över hela kroppen krävs det att man är
noga vid sprutningen med de medel som vi får använda. I plantskolan får de använda effektivare medel, så därför är det alltid bäst om plantorna redan är behandlade när man köper dem. För att få en lyckad behandling i hemträdgården ska en insektssåpa användas. Det finns några olika produkter i butikerna. Själv har jag använt Raptol med lyckat resultat. Duscha så att hela plantan (bladöversida, bladundersida och stam) blir indränkt med medlet. Upprepa vid behov efter cirka 10 dagar. Gör den behandlingen nu, även om det börjar bli sent på hösten. Var sedan observant på eventuellt nya angrepp nästa vår när löven kommer fram. Ser du några insekter, sprutar du ytterligare en gång på våren. Ju äldre plantorna blir desto mindre blir problemet med angrepp av bokbladlusen.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 5 2019

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar