Tomma hasselnötter? Nötvivel

FRÅGA: Jag har en massa hasselnötsbuskar på min tomt. De senaste två åren när jag har plockat in nötter för att använda dem, så finns det inget i hasselnöten. Vid närmare koll så hittar jag ett litet runt hål i varje tomt nötskal. Vad är det?

SVAR: Det är med största sannolikhet angrepp av nötvivel, Curculio nucum. Det är en 6–8 mm lång, gulbrungrå skalbagge med ett långt bågformat snyte, vars larver lever av kärnorna i hasselnötterna. De vuxna skalbaggarna kryper upp i hasselbuskarna på sommaren och gör hål i omogna hasselnötter och lägger ägg i dem. När det är gjort täpps hålen igen. Larverna lever sedan cirka en månad i nöten innan de gnager sig ut och spinner sig ner till marken. I marken övervintrar de fram till mars. Då förpuppas larverna och omvandlas till vuxna insekter. Skalbaggarna kommer upp ur jorden när det blir vår för att leta nektar och para sig. Det vi kan göra för att motverka angrepp är att täcka marken under buskarna med fiberduk eller liknande på sensommaren för att försöka bryta insektens livscykel, när larven ska ta sig från nöten ner i marken för att förpuppa sig. Samma täckning kan man även göra på våren för att hindra vuxna skalbaggar från att komma upp från marken. De fastnar under duken och dör så småningom.

Henrik Bodin, Hemträdgården, nr1 2020

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Noisettes-v%C3%A9reuses.jpg

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar