Vad heter växten?

FRÅGA: Denna fina blomma har prytt min altan i sommar men jag har glömt vad jag köpte den som, den kallades blå någonting. Kan ni hjälpa mig så jag kan fråga efter den även nästa år?

SVAR: Denna för oss hållandevis nya växt är en Otacanthus azureus och den har inget officiellt svenskt namn ännu, vad jag har kunnat få fram. Däremot finns det en släkting O. caeruleus som heter violax. Kanske kan vi kalla den azurblått violax tills namnet är fastställt och finns med i SKUD, Svensk kulturväxtdatabas. För växten har en underbar färg och det finns säkert andra ”blå” arbetsnamn ute i handeln. En dansk förädlare har gett den handelsnamnet Atlantis. För att få rätt växt använder du det vetenskapliga namnet och ju fler som efterfrågar växten desto vanligare lär den bli i handeln.Den är framtagen som krukväxt men fungerar bra som utplanteringsväxt och trivs i soligt läge med jämn tillgång på vatten och näring under sommaren. Till hösten kan man ta in och övervintra den, ljust och något svalare. Den kommer ursprungligen från Sydamerika och tål inte frost.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2016

Foto: By Mokkie – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47168983

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar