Träfjärilsangrepp

Fråga: På vårt koloniområde har vi upptäckt ett äppelträd med allvarliga skador inuti stammen, vilket är väldigt ovanligt. Endast ett litet hål fanns i stammen, sedan skar vi rent skadan som är totalt ca 20cm lång och sträcker sig in under levande bark. Vem är skyldig.

Svar: Det verkar vara blåfläckig träfjäril (Zeuzera pyrina) som orsakat skadan. En ganska ovanlig skadegörare. Det är en art som tillhör familjen träfjärilar. Vuxna fjärilar är nattaktiva och syns sällan. Honan lägger ägg under sommaren på grenar och smala stammar, sällan grövre än 10 cm i diameter. Skadade träd föredras. Många träd och buskar ingår i värdkretsen till exempel fruktträd, ask, syren och björk. Larven är vitgul med svarta upphöjda vårtor på kroppen och blir ca 5 cm lång. Ett bra kännetecken är de svarta plattor som sitter över nacken och över sista delen av bakkroppen. Larven lever i trädets ved och behöver upp till två-tre år för att bli fullbildad. Under denna tid äter larven ut grova gångar som kan vara ända upp till 40 cm långa. Om skadan upptäcks i tid så kan man försöka döda larven med en ståltråd som förs in i larvgången. Ert träd är så svårt skadat att jag rekommendera att det tas bort och ett nytt fruktträd planteras.

Källor:
Tullgren, A (1929). Kulturväxterna och djurvärlden
Alford, DV (2003). A colour atlas of pests of ornamental trees, shrubs and flowers.

Ulf Nilsson, Kolonitidningen, nr4 2019

Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar