Vem äter på mina växter?

Fråga: Vem äter på mina växter?

Svar: Man skulle kunna misstänka sniglar, men är det sniglar inblandade blir det även slemspår och några sådana fanns inte och inte heller några sniglar syntes till. Kontroll gjordes på kvällen när det blev svalare och fuktigare. Vad som däremot upptäcktes var tvestjärtar.

I fjol, år 2019, var tvestjärtarna fler än vanligt och skador av dem kunde ses på olika växtslag. De är allätare och äter både växter och andra smådjur. Många bladgrönsaker som t ex mangold, böna och squash, fick skador de inte annars brukar få.  Man kan, med varierande resultat, pudra med torr aska eller kiselgur på de nedre delarna av växterna, för att göra växten mindre attraktiva för tvestjärtarna. Tvestjärtarna flyger i princip inte.

Tvestjärtarna gömmer sig på dagen och blir aktiva till natten, i kvällningen kan de tas på bar gärning. Flest tvestjärtar är i farten från mitten av sommaren när årets generation är på jakt efter mat och någon att para sig med.  Om marken är täckt med organiskt materiel finns det många ställen att gömma sig. För att fånga in tvestjärtarna kan man gillra fällor där de kryper in under dagen.  Till exempel kan man använda ihoprullad fuktad wellpapp eller upp och nedvända krukor med hö eller annat de kan gömma sig i.

Ja man använder samma sätt för att gynna och ge dem boplatser i trädgården.  För tvestjärtar gör stor nytta när de äter ohyra. De är allätare och de äter gärna bladlöss, bladloppor, ägg och fjärilslarver och kvalster. I frukt- och bärträdgården är de erkända medhjälpare även om de även kan äta av redan skadad frukt. Bra information om tvestjärtarna finns på jordbruksverkets hemsida. https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr26511.html

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2020

Foto: Angela Pap
Foto: Angela Pap

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar