Parkslide

Fråga: Tittar på hus med tomt. Nu är det andra huset som har Parkslide i kanten av tomten. Vad skall jag tänka, går det att bekämpa hålla tillbaka? Jag har hört att det är värre än kirskål. Kommer det att breda ut sig ? Vågar jag köpa huset?

Svar: Ja, parkslide (Fallopia japonica eller Reynoutria japonica) är inte så lätt att få bukt med och även om det ännu inte finns med på listan över främmande invasiva arter som ska bekämpas så är det bra att vara medveten om problem den medför.

Små bestånd kan man kontinuerligt klippa av så att den inte hinner assimilera (samla energi från solen). Detta görs kontinuerligt och två gånger i veckan när det växer som mest. Förstör/bränn det som klipps/grävs bort, så att man inte istället förökar upp den med rot-/stambitar.  Minsta bit kan bli en ny planta!

Större bestånd kan bara bekämpas med rätt koncentration av glyfosat. Det finns inga produkter godkända för privatperson som har effekt på växten. Ni får anlita en firma med kunskap om växten och behörighet att använda rätt preparat för att lyckas utrota den. För att inte provocera att parkslidet sprider sig än mer är det bäst att lämna den i fred innan behandlingen påbörjas. Läs mer om parkslide och hur man bekämpar det på https://www.for.se/invasiva-frammande-arter/parkslide/

Sedan är det upp till dig att ta beslut om husköp eller ej, men eftersom du är medveten om problemet, är du den bästa köparen i det avseendet! Men kampen mot parkslidet lär vara pågående under en lång tid!

Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård 2021

Bestånd av parkslide (Fallopia japonica). Ett exempel på invasiv främmande växt som sprider sig i Norden. Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar