Humlebo

Fråga:I vår koloniförening jobbar vi mycket med att göra vårt område attraktivt för vilda djur för att öka den biologiska mångfalden. Jag har på min lott i många år placerat ut humlebon i forma av upp och nedvända krukor men har aldrig sett att någon nappat på min husinbjudan. Vad gör jag för fel?

Svar: Det är inte alls säkert att du gör något fel. Humlor är kända för att vara kräsna hyresgäster. Ofta så är det färre än tio procent av alla konstgjorda bon som nyttjas av humlor.  Det kan vara bra att veta att många humlearter som bygger sina bon i marken väljer att göra det i övergivna sorkbon. Därför är det bra att fylla krukan med gräs från gammalt sorkbo eller gå till din lokala djuraffär och be att få utstädat material från musbon. Lerkrukan grävs därefter ner, upp och ner, lite snett i solig slänt. För humlor uppskattar inte när hålet hamnar rakt upp. Allra bäst blir boet om du även fixar en liten gång in till boet. Gången får gärna vara en 20 – 30 cm lång plastslang som fästs i krukhålet. Ett litet tak bestående av sten eller brädlapp över ingången brukar också vara uppskattat.

Du kan även prova att ha en liten del av din lott lite mindre välvårdad t ex spara en liten rishög med någon form av regnskydd över där humlorna kan välja att sätta bo.

Tänk även på att plantera växter som humlor tycker om t ex vallört, plister och olika klöverarter.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar