Hur halverar man avenbokens bredd?

FRÅGA: Vi bor i Mälardalen och har en avenbokshäck som är 15–20 år gammal. Vi har inte klippt den tillräckligt hårt och nu tar den alldeles för stort utrymme. De genomgående huvudstammarna är relativt tjocka liksom grenarna närmast stammen. Det ser ut som att vi under årens lopp åstadkommit beskärning vid tre punkter på grenarna varifrån de delar på sig ytterligare. Jag skulle nu vilja halvera häckens bredd. Har tänkt ta en sida i taget, förslagsvis med två års mellanrum. Är avenboken villig att föryngra sig? Hur hårt kan vi beskära och när?

SVAR: Avenbok går att föryngra och tål vanligen hård beskärning. Avenboken har genomgående stam och håller stadgan bäst om tillbakabeskärningen görs ordentligt dvs inte bara ytterst. Lite svårt att säga exakt var ni ska göra beskärningen utan att ha sett häcken, men några centimeter utanför er ”första beskärningspunkt” kan vara lämpligt. Ta den sida som får mest sol i första omgången. Men ni kan med fördel välja att göra båda sidorna samtidigt. Använd vassa verktyg som ger rena, fina snittytor utan frasade grenkanter. Bäst tillväxtsvar på föryngringsbeskärning får man om den görs i slutet på vårvintern strax innan bladknopparna bryter. Avenboken kommer att blöda, men risken att den förblöder är liten, men undvik vårbeskärning av riktigt grova grenar. Ni kan även välja att göra ingreppet i JAS-perioden och med fördel i september (även oktober i landets sydligare delar). Växten har nu slutat växa, men läker sår. Avenbokshäcken kommer att bryta nytt till nästa vår men då med mer återhållen tillväxt än med vårbeskärning. Se till att den beskurna häcken har god tillgång på vatten och tillför jordförbättring till växtbädden. Underhåll sedan den nya önskade häckbredden kommande år med regelbunden beskärning, en gång i början av JAS-perioden och en andra putsning i slutet av perioden, så undviks stora beskärningsingrepp i fortsättningen.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar