Vad orsakar de vita fläckarna på rosornas blad?

FRÅGA: Vi har rosor som står både i öster- och västerläge. De fick konstiga färger på bladen i början av sommaren i fjol. Vad kan det vara?

SVAR: Rosorna ser ut att må bra trots fläckarna. Förklaringen torde vara störd klorofyllbildning på grund av låga temperaturer och det är inget vi rår på. Man kan se från andra bilder du bifogat att nyare blad knappt har några skador alls och sommarens blad lär bli helt normala. Vilket de också blev, fick jag veta när jag återkopplade med frågeställaren. Vi får hoppas på lämpligare temperaturer i år, även om skadan var rätt fin och harmlös.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2016

Foto: Bo Bülow

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar