Fruktträdskräfta

FRÅGA: Det finns sår på vårt äppleträd, på två ställen på samma gren. Vad kan det vara, vad gör vi åt det?

 

SVAR: På bilden ser jag att det är fruktträdskräfta, Nectria galligena. Det är en vanligt förekommande skadesvamp på fruktträd och vissa lövträd, både i hemträdgård och offentliga planteringar. Sitter angreppet på en mindre gren, som i det här fallet, är det en fördel att ta bort den grenen. Den smittade grenen eldas sedan upp eller läggs i soporna, för svampsporer kan spridas från den angripna grenen under lång tid. Studier vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har visat, att sporer från fruktträdskräfta sprids redan vid fem plusgrader och under större delen av året. Sitter såret på en huvudgren eller på stammen, bör man skära rent det med en vass kniv, in på frisk ved, och sedan eventuellt behandla sårytan med sårvax eller lacbalsam, för att förhindra uttorkning av sårytan. Beskär alltid i torr väderlek.  Då är  mängden sporer i luften som kan sprida smitta mindre.

Bortskurna bark- och vedrester ska eldas upp, då dessa kan sprida svampen. Rengör alltid redskapen efteråt med rödsprit, för att ta död på eventuella svampsporer. Nu har du gjort vad du kan för att motverka spridning till andra träd. För att undvika nya angrepp i ditt infekterade träd, ska du gynna trädet så mycket som möjligt genom rätt gödsling, vattning, dränering och beskärning. Svampen kan finnas latent i fruktträdet i väldigt många år, utan att bryta ut, men blir trädet stressat på grund av att det inte trivs, kan angrepp blossa upp inifrån, det har man nu konstaterat vid SLU. Nu läggs mycket energi på att få fram nya äppelsorter som är goda, lättodlade och mer motståndskraftiga mot fruktträdskräfta. Har du ett väldigt angripet träd kan det vara läge att byta ut det mot ett nytt träd av en bättre sort exempelvis ‘Aroma’.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 2 2018, reviderad 2022

 

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar