Päronskorv och pärongallkvaster

Fråga:
Vad är det som drabbat mitt päronträd? Det är ett Esperens Herre men det är fler andra sorter inympade. De är också angripna men inte så mycket.

Svar:
Tycker det ser ut att vara två skadegörare som skapar problem. Jag tänker på pärongallkvalster och päronskorv. Skadorna på bladen ser mest ut att vara orsakade av pärongallkvalster (även om skadorna sent på säsongen lätt kan förväxlas med päronskorv) medan de mörka fläckarna och sprickorna i frukten tyder på päronskorv. Det är stor skillnad i motståndskraft mot päronskorv mellan olika päronsorter. Esperens Herre anses vara känslig för päronskorv.

Pärongallkvaster (Phytoptus pyri)
På dina bilder ser det ut som det finns små vårtor på bladen, stämmer det? För då misstänker jag pärongallkvalster. Det är mikroskopiskt små kvalster som angriper bladen, särskilt centrerat mot bladens mittnerv. Tidigt på säsongen syns skadan framförallt som gulgröna små upphöjningar som efterhand blir svarta och kan flyta ihop. Kvalstren anses övervintra under knoppfjäll.
Bekämpning; Svårt att göra något i fritidsodling. Eventuellt plocka de värst angripna bladen så fort skadan syns på våren. Syns angreppen bara på en del grenar så kan dessa tas bort för att minska smittrycket för resten av trädet (men beror naturligtvis hur stort trädet är och hur många grenar som finns). Gynna naturliga fiender såsom olika rovkvalster och nyckelpigor som äter gallkvalstren. Bladen som trillar av förtid kan plockas bort och brännas.

Päronskorv (Venturia pirina)
En svampsjukdom som ger svarta fläckar på både blad och frukt. Så det kan vara både gallkvalster och skorv som angripit bladen i ditt fall. Kan ge djupa sprickor i frukten om angreppet börjar tidigt på säsongen.
Bekämpning: Svampen kan övervintra som grenskorv men framförallt på nedfallna blad. Se till att klipp med gräsklipparen över de nedfallna bladen på hösten så de finfördelas så att olika nedbrytande organismer snabbt kan bryta ner dessa. Eventuellt kan du även vattna på de nedfallna bladen med någon kväverik blandning innan nedklippning för att göra dem ännu mer intressanta för nedbrytarna (ex urea). Grenar där du ser små blåsor, som får barken att spricka upp, kan du med fördel klippa bort under vårvintern. För det är sk grenskorv där svampen kan övervintra.

Ulf Nilsson trädgårdsrådgivare FOR augusti 2022

Päronskorv och pärongallkvaster Foto: Sylvia Larsson
Pärongallkvalster och päronskorv Foto: Sylvia Larsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar