Flytta fläder

FRÅGA: Jag har en fläderbuske som självsått sig, eller i alla fall hamnat på fel ställe i trädgården. Kan jag ta upp den och ge bort den? Ska jag i så fall beskära den? Busken har nu en gren på ca 170 cm höjd och en lite mindre på 50 cm? Kan jag flytta den nu eller är det bättre att vänta till hösten?

SVAR: ”Äkta” fläder Sambucus nigra och kanske speciellt druvfläder Sambucus racemosa sås flitigt av våra fåglar på de mest udda platser i trädgården. Såklart är det härligt att kunna tillvarata plantan. Druvflädern är vacker men har inte ätliga bär
och om det är en sådan som du har kanske du ska fundera först om du vill ha den kvar eller ge bort den över huvud taget och om det är värt flyttningsarbetet? Bästa tiden att flytta alla lövfällande buskar är just efter att de fällt sina löv på hösten, dvs i oktober–november. Omständigheter kan göra att man inte kan vänta med flytten till senhösten. Då kan man flytta den när det passar och se till att få med så mycket rötter som möjligt. Linda in grenarna i skuggande fiberduk vid flytten och vattna rejält hela sommaren. Höstflytt är alltid säkrast och kräver inte så mycket kringåtgärder. Klipp ner busken först när den verkar ha tagit sig på nya växtplatsen för att få fin förgrening från buskens bas. Klipp ner till ca 50 cm. När du klipper är det enkelt att se vilken sorts fläder det är: om märgen, alltså mitten av snittytan, är brun är det druvfläder och är den vit så är det fläder.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar