Gräsmatta istället för syren

Fråga: Vi har en trädgård där vi klippt ner en gammal syrenhäck. Och vill nu ha gräsmatta där genom att lägga på jord och så gräsfrö där. Kommer syrenen att komma tillbaks? Eller dör den som vi hoppas på och gräsmattan tar över?

Svar: Ja tyvärr, syrenhäcken är livskraftig och kommer tillbaka med rotskott från de stubbar som är kvar. Så du måste se till att gräva upp syrenhäcken med rötterna så gott det går. Annars kommer den att skjuta rotskott i gräsmattan.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar