Hur bekämpas vita flygare?

FRÅGA: Det har inte varit lätt att vara trädgårdsvän i Skåne i år! En kall och regnig sommar, med massor av vita flygare utomhus. Jag övervintrar fuchsior, pelargoner, nerium, palmer m m i ett uterum som håller ca 8 grader och är ljust, så växterna
går inte helt i vila. Det är stora växter, en del är gamla och jag är rädd om dem. I växthuset släppte jag ut en sorts stekel i våras och det verkar ha fungerat. Märker jag angrepp på de växter som bor permanent i uterummet åker de ut eller får en duschning med Calypso, ett medel jag köpte för några år sedan men som jag inte är säker på att det finns att köpa längre. Så mycket medel har jag inte, och det skulle vara ett jättejobb att duscha alla. Hur blir man av med vita flygare? Kan man släppa ut steklar även vintertid?

SVAR: Ja vita flygare eller mjöllöss, som är det rätta namnet, kan bli ett gissel och det gäller att förekomma dem. Växthusmjöllusen, Trialeurodes vaporariorum, är den vanligaste, men det finns även ett tiotal andra arter i Sverige. De kan övervintra i ditt uppvärmda uterum, så det gäller att vara observant, som du är, och inte ta med dem in dit. Vita flygarna sätter sina ägg under bladen och det är även här larverna utvecklas. Så håll koll på bladundersidorna och främst då i toppen av plantan. Om du behöver behandla plantorna är det främst här medlet ska hamna. Bekämpningsmedel i klass 3, som privatpersoner kan köpa och använda begränsas ytterligare. Medel som innehåller rapsolja och pyretriner har effekt mot vita flygare. Följ instruktionerna på förpackningen och upprepa behandlingen. Om möjligt beskär plantorna innan du tar in dem. Speciellt fuchsia är utsatt för vita flygare och genom att klippa tillbaka dem sker viss sanering. Genom att sätta upp gula klisterskivor i uterummet märker du, om det finns flygande individer.
Var speciellt observant när temperaturen stiger i uterummet. Insekter dras till den gula färgen och fastnar i klistret och skivan är på så vis en bekämpningsmetod i sig. Sätt därför ut flera klisterskivor. Kom ihåg att även andra insekter fastnar på skivorna. Stekeln du använt som biologisk bekämpning är förmodligen parasitstekeln Encarsia formosa. Den är effektiv under säsong, men i mörker och vid lägre temperaturer är den inte aktiv. Dessa små hjälpsamma insekter tar du till nästa vår igen, så snart du upptäcker eventuellt angrepp. Använd inte bekämpningsmedel efter att du satt ut steklarna. Med noggrannhet kan du vinna kampen och så får vi hoppas, att förhållandena blir mer ogynnsamma för vita flygare nästa sommar.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2017

Foto: Wikimedia

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar