Varför står päronträdet inte stadigt?

FRÅGA: Jag planterade ett päronträd för fem år sedan, efter konstens alla regler. Problemet är att rötterna inte rotat fast sig i jorden och trädet sitter fortfarande löst. Men det ger många päron. Om jag inte stöttat det, hade det legat på marken. Varför fastnar det inte i jorden?

SVAR: Vad som är orsaken framgår, när ni försiktigt gräver runt trädet och undersöker rotsystemet. Man kan misstänka rotsnurr, dvs att trädet vuxit för länge i sin kruka i plantskolan utan omplantering och rotbeskärning. Efter plantering fortsätter rotsnurren, rötterna söker sig inte ut i jorden och förankrar inte trädet i marken. Då är det värt att testa att med en kniv eller vass spade göra vertikala snitt på tre ställen i den befintliga rotklumpen eller rotsnurren i jorden. Gör distinkta snitt så att snittytorna på rötterna inte trasas sönder. Nya rötter utvecklas och söker sig förhoppningsvis ut i jorden. Gör detta tidigt på våren, helst innan bladknopparna bryter på trädet. Stöd trädet även efter ingreppet och se till att det står så rakt som möjligt. Beskär in kronan och låt den inte väga över åt något håll, så att viktfördelningen blir ojämn. Trädet ska ha ett genomgående toppskott. Vattna som till ett nyplanterat träd. Man kan även misstänka att vattensork har ätit på rötterna, men att några djupgående rötter har klarat sig och håller trädet vid liv.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar