Vad har angripit vinbärsbusken?

FRÅGA: Jag har en uppstammad röda vinbärsbuske, ’Jonkheer van Tets’, som har angripits av något. Vad är det? Är det bara att gräva upp busken och slänga den? Går detta även på svarta vinbär?

Foto Magnus Lind

SVAR: Om du tittar under bladen så ser du, att busken är angripen av bladlöss, förmodligen av vinbärslusen. Den suger bladsaft och bladen får då dessa röda bucklor. Men det är ingen större fara för busken, och du behöver inte slänga den. Plocka bort de värst angripna bladen och skölj sedan undersidan av bladverket med vatten, för att ytterligare störa och decimera lössen. Senare under säsongen avtar angreppet, när de naturliga fienderna blir fler och parasiterar på och äter av lössen. Även svarta vinbär och andra vinbärsbuskar kan bli angripna, men då är bucklorna i stället mer gulgröna. Om buskarna har god tillgång på vatten, är de inte lika attraktiva för löss.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar