Klätterväxter mot hus

Vi bor i ett nybyggt hus utan källare med fristående garage i norr, allt byggt 2014, i utkanten av norra Uppsala. Zon 4, men vår tomt har ett microklimat som zon 3. Plan tomt på 1000 kvm, med bara lite fyllnadsmaterial. Tidigare blandskog. Mycket lera. Mycket sol, men skogen som granne i öster. Dagvatten, avlopp och vatten går från både hus och garage till inkopplingspunkt i väster.

Fråga: Vågar vi plantera pipranka, ev. koreansk, mot garagets södra sida? Klätterhortensia mot huset i nordost? Bokharabinda mot huset i sydost? Vi har dem i rejält stora kärl på dessa platser nu, men det börjar bli tydligt hur de blir begränsade av utrymmet. Det vore häftigt om de fick ta plats och breda ut sig!

Svar:
Ja visst är det vackert med grönska på husväggen. Men det gäller också att tänka sig för. Vilken sorts fasad har ni? Är det tegel eller puts? Då går de flesta klängväxterna bra. Är det däremot trä så skulle jag avråda från klätterhortensian som har sugrötter mot väggen och både kan skada träet och ge fula märken. 

Bokharabindan och piprankan har inte sugrötter utan behöver stöd för att klättra/slingra och då er det bra att fästa detta stöd (vajrar eller nät) med distans från väggen så att luft kommer emellan. Det underlättar också beskärningen som behövs så småningom. 

Alla tre växterna ni nämnt är kraftigväxande och behöver rejält med lucker, mullrik och fuktighetshållande jord. Då är ju leran bra men behöver luckras upp med mullämnen (barkmull, kompost, planteringsjord). 

Plantera även växterna en bit från väggen, minst 50 cm men gärna mer, och luta växten mot väggen.

Ge inte upp om de inte breder ut sig de första åren för även om de är kraftigväxande så är de alla lite tröga i starten.

Solveig Sidblad, hortonom april 2023

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar