Mjöldagg på rosor

Fråga: Skulle vilja ha råd hur jag skall göra med mina rosor (Europeana).
Har haft mjöldagg på dem i 2 års tid. Klippt bort blad och knoppar som har varit angripna och även sprutat med bikarbonat och såpa flera gånger. De blommor rikligt och efter en tid kommer mjöldaggen.
Måste jag ta bort dem och plantera nya?
Måste jag i så fall byta all jord?

Svar: Det är tråkigt när rosorna blir angripna av mjöldagg och det är svårt att bli av med sjukdomen. Europeana är en ganska säker sort och borde klara angreppet. Hur är dina rosor planterade? Står de nära en husvägg under takfoten eller i en friliggande rabatt? Mjöldagg är en stressrelaterad sjukdom. Om rosorna har varit utsatta för torka i maj kan sjukdomen ligga latent och bryta ut flera månader senare. När det gäller bekämpning finns förutom bikarbonat som du använt medlet Kumulus – ett svavelpreparat. Själv använder jag Biobalans (Rölunda) som innehåller en antagonistisk svamp som ska göra livet surt för mjöldaggssvampen.

1. Du vill ha rosorna kvar på plats: Vattna tidigt på våren om det är torka. Prova medlet Kumulus

2. Flytta rosorna till en ny plats i en friliggande rabatt. Där de har god tillgång till vatten och näring.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar