Gödsla med tång?

Fråga: Vi bor längs Östersjökusten och har därför god tillgång till tång som vi använder till vårt trädgårdsland. Tänkte höra om det finns några risker?

Svar: Tång har sedan gammalt använts som jordförbättrare i kustlandskapen. Det brukar särskilt rekommenderas till sparrisodling. För att kunna besvara din fråga om eventuella risker har jag varit i kontakt med Maria Greger på Stockholms Universitet. Maria studerar hur olika växter tar upp tungmetaller och har gjort studier med tång från Östersjön som gödsel. Tång kan ta upp och ackumulera tungmetaller, särskilt kadmium. Hur mycket de tar upp beror på halten kadmium i dess omgivning och kan därför skilja sig åt längs kusten. Baserat på sina försök från Öland så anser Maria att man ska vara försiktig att gödsla ätbara växter med tång som är kända för att ta upp kadmium från jorden. Det gäller till exempel sallat, morot och spenat. Däremot går tång att använda till t ex bönor och ärtor. Tänk dock på att kadmium finns kvar i jorden så att man inte gödslar ärtor ena året och året efter planterar sallat där ärtorna var året innan.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 1 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar