Hur bekämpas snäckorna?

FRÅGA: Vår trädgård är översvämmad av både mördarsniglar och snäckor. Vi bor strax söder om Göteborg, och vårt största problem just nu är en humle. Med åren har det blivit mer och mer snäckor på den, och nu håller de på att äta upp den. Jag plockar bort ca 30 till 50 varje dag, och river sönder armarna på kuppen. Finns det något sätt att stoppa dem på innan de klättrar upp? Något man kan lägga under busken? När jag växte upp, var det en speciell händelse om man hittade en snäcka, men nu finns de överallt. Vad beror det på och hur kan man minska antalet?

SVAR: Du är inte ensam om ditt problem med snäckor i trädgården, det är allt fler som frågar om detta. Milda vintrar och fuktiga somrar gynnar sniglar och snäckor. Snäckor är dessutom mer toleranta mot torka och värme än sniglar, eftersom de har sitt skyddande hus, och klarar då torrare perioder bättre. Ja, det verkar som om snäckor trivs och blir flera i våra trädgårdar. Man räknar med att det finns drygt 100 snäckarter i Sverige, och av dem kan ett tiotal hittas i trädgården. De flesta är en naturlig del av vår fauna och är viktiga nedbrytare, och bekämpning rekommenderas sällan. Vanligen gör de ingen större skada, men vid massförekomst blir även deras ätskador märkbara. Speciellt den fläckiga lundsnäckan kan vålla skada och upplevas som obehaglig, då den lokalt kan förekomma i stora mängder. Vid stora besvär i trädgården kan du bekämpa snäckor på samma sätt som mördarsnigeln. Plockning och insamling är det som främst rekommenderas. Snäckorna äter inte lika glupskt, och förökar sig inte lika snabbt som mördarsnigeln. Snigelmedel med järnfosfat dödar även snäckor, om de äter av det, och kan strös ut runt attraktiva plantor, innan snäckorna är etablerade på plantan. Även fällor med öl eller andra lockmedel lockar till sig snäckor, så pröva detta vid din humle. Testa även barriärer i form av t ex kalk, aska eller granbark på marken runt humleplantan. Men fortsätt att plocka, ta långärmat eller långskaftade handskar på dig och fortsätt att kolla humleplantan dagligen, helst i kvällningen.

Lise-Lotte Björkman Hemträdgården nr3 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar