Vad är våra äpplen angripna av?

FRÅGA: Vad har hänt med våra äppelträd? Frukten ruttnar på träden med Astrakan och ’Signe Tillisch’. Även bladen blir ljusa.  Vad kan vi göra för att de ska må bättre?

SVAR: Äpplena har drabbats av fruktmögel, Monilia fructigena, en vanlig svamp som angriper äpplen och andra frukter via bl a mekaniska  skador på frukten och även insektsskador av t ex äppelvecklare och rönnbärsmal kan ha gett fruktmöglet möjlighet att infektera frukten. Det blir  sedan bruna rötfläckar med gulvita mögelvårtor, som sitter i ringar. Sedan torkar frukterna in och blir fruktmumier. Svampen gynnas av fukt och
täta träd med tätt sittande frukt. Fruktmögel sprids även med getingar som flyger mellan frukt, och med vatten och regn.

Vissa år är svampen riktigt besvärlig och frågorna om denna sjukdom har varit många under senare år. Träden och frukten är även  drabbade av äppleskorv, vilket här syns som mörkare, mindre rundlar på frukten. Detta är en annan vanlig  vampsjukdom på äpple. Sorten  ’Signe Tillisch’ är väldigt mottaglig.
Det är viktigt att du plockar bort angripen frukt, och inte låter dem ligga kvar under eller hänga kvar i trädet som mumier och därmed smittspridare.
Mindre mängd angripen frukt kan komposteras i en fungerande trädgårdskompost. Äppleskorv övervintrar framförallt på nedfallna blad, så försök även  få bort dessa i möjligaste mån och sedan finfördela de blad som är kvar med t ex gräsklipparen, för att de snabbare ska brytas ner. Sedan gäller det  att hålla träden förhållandevis luftiga med väl avvägd beskärning. Kartgallra i början på säsongen så att äpplena inte skaver
och skadar varandra. För övrigt sköter du träden med vårlig, men måttlig gödsling med t ex brunnen stallgödsel. Den gula bladfärgen indikerar näringsbrist.

Foto: Sonja Karlsson

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar