Frukten ruttnar på trädet

FRÅGA: Vad har hänt med våra äppelträd? Frukten ruttnar på träden med Astrakan och ’Signe Tillisch’. Även bladen blir ljusa.  Vad kan vi göra för att de ska må bättre?

SVAR: Äpplena har drabbats av fruktmögel, Monilia fructigena, en vanlig svamp som angriper äpplen och andra frukter via exempelvis mekaniska skador på frukten. Även insektsskador av exempelvis äppelvecklare och rönnbärsmal kan ha gett fruktmöglet möjlighet att infektera frukten.

Det blir bruna runda insjukna rötfläckar på frukterna. De växer ofta ihop till stora bruna partier. I rötfläckarna växer det fram gulvita mögelvårtor, som sitter i ringar. Frukterna torkar så småningom och blir fruktmumier.

Svampen gynnas av fuktigt väder och täta träd med tätt sittande frukt. Fruktmögel sprids med sporer i luften och med getingar som flyger mellan frukterna.

Vissa år är svampen riktigt besvärlig och frågorna om denna sjukdom har varit många under senare år. Träden och frukten är även  drabbade av äppleskorv, vilket här syns som mörkare, mindre rundlar på frukten. Detta är en annan vanlig svampsjukdom på äpple. Sorten  ’Signe Tillisch’ är väldigt mottaglig.

Det är viktigt att du plockar bort angripen frukt, och inte låter dem ligga kvar under eller hänga kvar i trädet som mumier och därmed smittspridare.
Mindre mängd angripen frukt kan komposteras i en fungerande trädgårdskompost. Äppleskorv övervintrar framförallt på nedfallna blad, så försök även få bort dessa i möjligaste mån och sedan finfördela de blad som är kvar med t ex gräsklipparen, för att de snabbare ska brytas ner. Håll trädkronorna förhållandevis luftiga med väl avvägd beskärning. Kartgallra i början på säsongen så att äpplena inte skaver
och skadar varandra. Kalka gärna under träden på hösten eller tidigt på säsongen.

För övrigt sköter du träden med vårlig gödsling med t ex brunnen stallgödsel. Den gula bladfärgen indikerar näringsbrist.

FOR-rådgivarna 2017

Foto: Sonja Karlsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar