Daggmaskar

Fråga: Vad jag förstår från litteratur m m så trivs maskar bäst i lätt och luftig jord. Det stämmer inte i vårt trädgårdsland. Varje höst finner jag mängder med maskar, ofta hela maskbon, där de hårt packade gångarna varit, medan det är mer normal förekomst av maskar där grönsakerna har växt. Borde det inte vara tvärtom? Skillnaden i maskförekomsten mellan den hårt packade jorden och den porösa är för mig anmärkningsvärt stor. Vår trädgårdsjord är en blandning av ler- och sandjord som regelbundet berikats med väl brunnen kogödsel och kompostmaterial.

Svar: Jag pratade med Ulla Boström, på SLU i Uppsala, som menar att det säkert kan finnas flera anledningar. Där gångarna varit så är ju, som du påpekat, miljön och förhållandena sämre p g a att det förmodligen är torrare och hårdare. En del maskar tar sig antagligen därifrån eftersom det är otrevligt där, men andra gör det inte och då går de i stället i dvala, och genom att de ligger tillsammans så får de lite fukt av varandra. Sedan kan man tänka sig att det periodvis tvärtom varit lite mer fukt under gångarna och att de därför sökt sig dit från början. Hon tror att det finns en hel del maskar även i själva trädgårdslandet där grönsakerna växt, men att de är mer rörliga och inte ligger tillsammans och att man helt enkelt inte ser dem lika lätt.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar